Upravit stránku

V souladu s trendem dnešní doby se naše firma zapojila do snižování ekologických vlivů výroby na životní prostředí, a to tak, že vybudovala a v současné době zprovoznila fotovoltaickou elektrárnu, která bude krýt významnou část  spotřeby elektrické energie využívané pro provoz firmy.  Samozřejmě nezanedbatelným přínosem pro hospodaření naší firmy je snížení nákladů na spotřebu energie. Tuto všestranně prospěšnou investici zrealizovala naše firma s přispěním dotace strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).  

 

Pro ilustraci přikládáme leteckou fotografii.

Nahoru